Trappeterminologi

DelForklaring
1TrappeformelTrappeformlen 2H+B=630 mm er udledt af menneskets gennemsnitlige skridtlængde. Sådanne trapper anses som bekvemme, hvor stigningen H og trinets dybde B i formlen giver et resultat mellem 590 og 650 mm.
2VangenMaterialet er træ eller under malingen træ beklædt med HDF-plade. Vangerne er enten lukkede (Classic), hvor trinene er tappet ind med skruer gennem vangen eller sadelvanger (Modern), hvor trinene fastgøres med dybler.
3MæglerMateriale træ. Skrues fast til vange og håndliste.
4GelænderMateriale træ. Balustrene er tappet ind i håndlisten. Gelænderets højde er afstanden mellem tangenten til trinenes forkant og håndlistens overkant.
5TrinMaterialet er træ. Trinene tappes og skrues fast til vangerne (Classic), eller til vandrette indsnit i sadelvangerne (Modern) og fastgøres med dybler.
6StødtrinMaterialet er træ eller MDF. Overkanten og enderne er tappet ind i trin og vange, underkanten fastgjort til trinet med skruer.
7SikkerhedslisteMaterialet er træ. Skruet fast til trinet. Beregnet maksimal frihøjde 99 mm. Kan tilvælges som ekstraudstyr, hører ikke til standardudrustningen.
8DækpladeMaterialet er træ eller MDF. Finish og materialevalg tilsvarende enten trin eller vange. Kan tilvælges som ekstraudstyr, hører ikke til standardudrustningen.
9BalusterRunde træ- (diameter 22 mm) eller metalpinde (diameter 20 mm). Træpinde med kvadratisk tværsnit 25 x25 mm. Tappet ind i håndliste og vange (ved Modern vange tappet ind i trinnet).
10Gelænderets bundlisteMaterialet er træ eller træ beklædt med HDF. Skrues fast til gulvet fra gelænderbalusterens tap. Finish og materialevalg tilsvarende vange. Hører til returgelænderet.
11ReturgelænderReturgelænder med en længde under 3500 mm er uden mellemfaldende mægler, ved en længde over 3500 mm med mægler. Består af: bundliste, endemæglere, mellemfaldende mægler, balustre, håndliste. Komponentvalg tilsvarende trappegelænderet.
12DæklisteDæklisten dækker etageadskillelsens hjørne af samt skjuler sammenføjningen af bundliste og gulv. Materiale og finish samme som for bundlisten. Mål 25x45 mm. Kan tilvælges som ekstraudstyr, hører ikke til standardudrustningen.
13Nutzbare Laufbreite

1. Uden håndliste.

13

2. På indersiden.

13

3. På ydersiden.

13

4. På inder- og ydersiden. 

14Frigangens højdeMindste mål fra ganglinien til etageadskillelsens kant
15Trindybde Vandret afstand fra trinnets forkant til tangenten til næste trins forkant
16Trinnets stigningLodret mål mellem to trins vandrette overflader.
17Vangens tillægsmålTillægslængde til vangens nederste del. Indgår ikke i trappens højdemål. Indgår ikke i nederste trins stigning. Kan tilvælges som ekstraudstyr, hører ikke til standardudrustningen.
18ForbindelseslisteForbindelsesliste mellem øverste trin og gulvet. Kan tilvælges som ekstraudstyr, hører ikke til standardudrustningen.